Статьи автора

https://cont.ws/@galtuv/712355  – Вся правда о США. 
Ретроспективный список статей автора опубликованных в научно-технических и научно-производственных журналах с 1976 по 2009 годы. За 2010-2015 г.-- около 200 статей. Скоро выложу все http://zerkalov.org/node/108 


432. Зеркалов Д. В. ІНФОРМАЦІЙНІ ВІЙНИ //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 35-38.
431. Зеркалов Д. В. ТОРГІВЛЯ ЛЮДЬМИ І ТРУДАРІ З УКРАЇНИ//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 28-35.
430. Зеркалов Д. В. Продовольча безпека і трансграничне перенесення забруднюючих речовин//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 8-9.
429. Зеркалов Д. В. Відмова від генно-модифікованої продукції, білково-вітамінних концентратів – фактор продовольчої безпеки//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 7-8. 428. Зеркалов Д. В. Зміст продовольчої безпеки//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 5-7. 427. Зеркалов Д. В. Діяльність РНБО України із захисту національних економічних і політичних інтересів //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 3, с. 2-5. 426. Зеркалов Д. В. Аудит охраны труда по международным стандартам. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 2, с. 27-31 приложения 1.
425. Зеркалов Д. В. Основа економічної безпеки – розвідка і шпигунство.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 2-6.
424. Зеркалов Д. В. Рейдерство, грабіж, бандитизм і боротьба за владу.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 7-11.
423. Зеркалов Д. В. Соціальна справедливість: нормативний зміст та історія становлення поняття.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 12-17.
422. Зеркалов Д. В. Безпека жінок .//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 18-22.
421. Зеркалов Д. В. Проблеми глобальної екологічної кризи і освіти.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 23-26.
420. Зеркалов Д. В. Історія формування поняття „Безпека особистості”.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 27-30.
419. Зеркалов Д. В. Пошуки і шляхи розв'язання проблеми продовольчої безпеки.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 2, с. 30-31.
418. Зеркалов Д. В. Система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 2, с. 19-22 приложения 3.
417. Зеркалов Д. В. Общая характеристика основных Конвенций и Рекомендаций МОТ, принятых после 1980 г. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 2, с. 28-32 приложения 1.
416. Зеркалов Д. В. Концепція журналу "Безпека життєдіяльності".//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 2-5. 415. Зеркалов Д. В. Економічна безпека бізнесу.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с.6-10.
414. Зеркалов Д. В. Проблеми енергетичної безпеки.//Безпека життєдіяльно-сті: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с.11-13.
413. Зеркалов Д. В. Пошуки і шляхи розв’язання проблеми продовольчої безпеки.//Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с.14-17.
412. Зеркалов Д. В. За безпечну працю. //Безпека життєдіяльності: Всеукра-їнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 18-20.
411. Зеркалов Д. В. Безпека особистості – це і безпека суспільства. //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 25-26. 410. Зеркалов Д. В. Пошуки і шляхи розв’язання проблем політичної безпе-ки. //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 27-29.
409. Зеркалов Д. В. Духовна безпека. //Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2009 г., № 1, с. 30-33.
408. Зеркалов Д.В. Главный стандарт безопасности труда. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2009, № 1, с. 29.
407. Зеркалов Д.В. Состояние безопасности труда в мире.Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 11, с. 31-33.
406 Зеркалов Д.В. Система менеджмента охраны труда и промышленной безопасности. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 11, с. 23-26.
405 Зеркалов Д.В. Основные конвенции МОТ. Основные рекомендации МОТ. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 11, с. 27-31.
404 Зеркалов Д.В. За безопасный труд. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 9, с.30-31.
403 Зеркалов Д.В. Новий OHSAS 18001:2007. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2008, № 8, с. 11-12.
402 Зеркалов Д.В. Будні Головного навчального центру. Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2004, № 10, с.5-6. 401 Зеркалов Д.В. Комплексное нормативное обеспечение охраны труда. Охрана труда: Научно-производственный ежемесячный журнал, 2008, № 5, с.32-33. 400 Зеркалов Д.В. Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив pro» – комплексне забезпечення галузі нормативною документацією Промислове будівництво та інженерні споруди, 2008, №1, c. 44-46. 399 Зеркалов Д.В. Забезпечення безпеки керівників підприємств. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007 г., № 10, с.30-33. 398 Зеркалов Д.В. Небезпека та загроза. Особливості оперативної обстановки. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 8, с. 23-25. 397 Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 3, с.37-39. 396 Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 2, с. 35-27. 395 Зеркалов Д.В. Рекомендації щодо застосування газових балончиків. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2007, № 1, с. 21-24. 394 Зеркалов Д.В. Найдоступніша із законних засобів самооборони сьогодні – газова зброя. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2006 г., № 9, с.28-34.
393 Зеркалов Д.В. Сучасні засоби активного захисту людини. Безпека життєдіяльності: Всеукраїнський науково-популярний журнал. – К.: «Основа». – 2006 г., № 8, с.19-20.
392 Зеркалов Д.В. Еколого-економічна оцінка стану енергоспоживання і енергозбереження на залізничному транспорті України. Проблеми транспорту. Збірник наукових праць: Випуск 3. – Київ: НТУ, 2006.– 200 с. 391 Зеркалов Д.В. Економічна оцінка енергозбереження транспортом України. Матеріали 8-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” Міжнародної спеціалізованої виставки “Транс 390 Зеркалов Д.В. Паливно-енергетичні ресурси України. Проблеми, пошуки, перспективи. Матеріали 8-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” Міжнародної спеціалізованої виставки “Транспорт+Логістика 2004” та виставки-презентації транспортно-дорожнього комплексу України. – Київ, 2006, с. 156-160. 389 Зеркалов Д.В. О транспортологии. У книзі Проблеми економіки транспорту. V Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. ДНУЗТ, 2006.– С. 34-35. 388 Халімовський М., Зеркалов Д. Проведення інструктажу неелектротехнічного персоналу з електробезпеки Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2006, №4, с. 37-38. 387 Халімовський М., Зеркалов Д. Проведення інструктажу неелектротехнічного персоналу з електробезпеки Охорона праці: Науково-виробничий щомісячний журнал, 2006, №3, с. 37-38. 385 Зеркалов Д.В. Развитие сервиса на железнодорожном транспорте. Матеріали 7-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики” Міжнародної спеціалізованої виставки “Транспорт+Логістика 384 Зеркалов Д.В. Формирование основ транспортологии. У книзі Проблеми транспорту: Збірник наукових праць: Випуск 2. – Київ: НТУ, 2005. – С. 182-187. 383 Потетюев С.Ю., Зеркалов Д.В. Потери и последствия от пожаров на железнодорожном транспорте. У книзі Проблеми економіки транспорту. IV Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. ДНУЗТ , 2005.– С.121. 382 Зеркалов А.Д., Зеркалов Д.В. Особенности страхования железнодорожного транспорта. У книзі Проблеми економіки транспорту. IV Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. ДНУЗТ, 2005. – С. 56. 381 Зеркалов Д.В. Экономическая оценка перспектив энергопотребления на железнодорожном транспорте Украины в контексте мирового развития. У книзі Проблеми економіки транспорту. IV Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. ДІІТ, 2005.– С. 55. 380 Зеркалов Д.В. Стан інформатизації інфраструктури залізничного транспорту. Матеріали 6-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики”. Міжнародної спеціалізованої виставки “Т 379 Зеркалов Д.В. Страхование ответственности при экспедировании и перевозке грузов. Матеріали 6-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики”. Міжнародної спеціалізованої вист 378 Зеркалов Д.В. Особенности страхования железнодорожного транспорта. Матеріали 6-ой міжнародної науково-практичної конференції “Ринок послуг комплексних транспортних систем та прикладні проблеми логістики”. Міжнародної спеціалізованої виставки “Транспо 377 Зеркалов Д.В. Проблеми інформаційного забезпечення на залізничному транспорті. У книзі «Проблеми економіки транспорту”. ІІІ Міжнародна наукова конференція. Тези доповідей. ДІІТ, 2003.– С.156. 376 Зеркалов Д.В., Озирский. Определение таможенных платежей: Методические указания к выполнению курсовых работ и практических занятий для студентов транспортных вузов. К.: Науковий світ, 2001. – 22 с. 375 Тимофєєв Н. И., Зеркалов Д.В. Трамвайные рельсы на резиновых «подушках» У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн. І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 284-289. 374 Тимофєєв Н. И., Зеркалов Д.В. Сложное сопротивление коробчатых конструкций. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн. І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 277-284. 373 Тимофєєв Н. И., Зеркалов Д.В. Способ изменения силуэта монумента. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 269-277. 372 Тимофєєв Н. И., Зеркалов Д.В. Способ рекламирования продукции. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 262-269 371 Тимофєєв М.І., Снісаренко В. І., Зеркалов Д.В. Спосіб монтажу багатоповерхових будівель. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 256-262. 370 Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності в умовах екстремальних і надзвичайних ситуацій. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 232-256. 369 Зеркалов Д.В. Информационное обслуживание охраны атмосфери. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 222-226. 368 Зеркалов Д.В. Інформаційне обслуговування охорони і раціонального використання водних ресурсів.. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. 367 Зеркалов Д.В. Облік витрат на охорону навколишнього природного середовища. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн. 1. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 219-222. 366 Зеркалов Д.В., Чеховская М.Н. Проблеми зкологической безопасности железнодорожного транспорта Украины. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн. 1. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 194-207. 365 Зеркалов Д.В. Про технічний захист інформації в Україні. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 179-194. 364 Зеркалов Д.В. Захист інформації в автоматизованих системах. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 174-179. 363 Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. Пожежна безпека об'єктів різного призначення. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 146-174. 362 Зеркалов Д.В., Потетюєв С. Ю. Пожежна безпека під час перевезення вантажів. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.-І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 141-146. 361 Зеркалов Д.В. Електробезпека виробничих процесів. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.І. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 124-141. 360 Зеркалов Д.В. Безпека під час вантажно-розвантажувальних робіт і транспорті. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.1. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 117-124. 359 Зеркалов Д.В. Безпека під час експлуатації систем під тиском та кріогенної техніки. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.1. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 86-117. 358 Зеркалов Д.В. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання й процесів. У книзі «Ефективність і техногенна безпека машин». У 2-х кн. Кн.1. – К.: Науковий світ, 2000. – С. 83-86. 357 Зеркалов Д.В., Зеркалов О. Д. Планування економії матеріальних ресурсів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 4. – К.: Науковий світ, 1999. –С. 255-262. 356 Зеркалов Д.В., Зеркалов О. Д. Норми витрат матеріалів і виробів у будівництві. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. –С. 248-255. 355 Зеркалов Д.В., Зеркалов О. Д. Норми витрат сировини і матеріалів у промисловості. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 237-248. 354 Зеркалов Д.В., Зеркалов О. Д. Організація нормування. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 234-237. 353 Зеркалов Д.В., Потетюєв С. Ю. Пожежна безпека під час експлуатації рухомого складу. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. ? К.: Науковий світ, 1999. – С. 215-226. 352 Зеркалов Д.В., Потетюєв С. Ю. Пожежна безпека залізничних станцій, депо з ремонту й обслуговуванню рухомого складу, колійного господарства, спеціальних і допоміжних об’єктів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. 351 Зеркалов Д.В. Медико-біологічні методи підвищення життєдіяльності людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 177-198. 350 Зеркалов Д.В. Особливості праці й відпочинку жінок, підлітків і людей похілого віку. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 171-177. 349 Зеркалов Д.В. Експертиза техногенно-екологічної безпеки. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 167-171. 348 Зеркалов Д.В. Техногенні небезпечності: вибухи і пожежі. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.– 4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 165-167. 347 Зеркалов Д.В. Техногенні небезпечності: захист від статичної електрики. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 163-165. 346 Зеркалов Д.В. Техногенні небезпечності: електробезпека. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 153-163. 345 Зеркалов Д.В. Техногенні небезпечності: іонізуючі випромінювання. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 139-153. 344 Зеркалов Д.В. Техногенні небезпечності: електромагнітні поля (ЕМП). У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 122-139. 343 Зеркалов Д.В. Техногенні небезпечності: механічні коливання. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 115-122. 342 Зеркалов Д.В. Соціальні небезпеки: алкоголь і алкоголізм. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 111-115. 341 Зеркалов Д.В. Соціальні небезпеки: нікотин і нікотиноманія. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.– 4. – К.: Науковий світ, 1999. ? С. 110-111. 340 Зеркалов Д.В. Соціальні небезпеки: наркотики і наркоманія. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.– 4. – К.: Науковий світ, 1999. ? С. 106-110. 339 Зеркалов Д.В. Соціальні небезпеки: загальні відомості. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. ? С. 101-106. 338 Зеркалов Д.В. Біологічні небезпечності: тваринний та рослинний світ. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. ? С. 98-101. 337 Зеркалов Д.В. Біологічні небезпечності: мікроорганізми. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. ? С. 90-98. 336 Зеркалов Д.В. Космічні небезпечності. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. ? К.: Науковий світ, 1999. ? С. 87-90. 335 Зеркалов Д.В. Природно-атмосферні небезпечності. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 81-87. 334 Зеркалов Д.В. Природно-гідросферні небезпечності. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 79-81. 333 Зеркалов Д.В. Природно-літосферні небезпечності. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 74-79. 332 Зеркалов Д.В. Загальні відомості про природні небезпеки. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 73-74. 331 Зеркалов Д.В. Основні заходи із захисту середовища життєдіяльності людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. 330 Зеркалов Д.В. Види, джерела та наслідки забруднення навколишнього середовища. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 72-73. 329 Зеркалов Д.В. Екологізація використання нафтопродуктів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 40-55. 328 Зеркалов Д.В. Екологізація технологічних операцій з нафтопродуктами. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 31-40. 327 Зеркалов Д.В. Організація екологічного використання нафтопродуктів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 23-31. 326 Зеркалов Д.В. Короткі відомості про хіммотологію. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.4. –К.: Науковий світ, 1999. – С. 19-23. 325 Зеркалов Д.В. Екологічні властивості нафтопродуктів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.–4. –К.: Науковий світ, 1999. – С. 11-19. 324 Зеркалов Д.В. Загальні відомості про нафту і нафтоспоживання. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.-4. – К.: Науковий світ, 1999. – С. 4-11. 323 Зеркалов Д.В., Пусенков И. В., Зеркалов А. Д. Экологические проблемы безопасности жизнедеятельности. Вестник МАНЭБ, №3 (15), Санкт.-Пет., 1999. – С. 89-94. 322 Зеркалов Д.В., Зеркалов О. Д. Поняття і визначення з нормування витрат на ремонт і технічне обслуговування. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 264-271. 321 Зеркалов Д.В., Зеркалов О. Д. Загальні поняття і визначення з нормування природних ресурсів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 3. – К.: Знання, 1999. – С. 250-264. 320 Зеркалов Д.В. Основні складові навколишнього середовища та біосфера. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3.– К.: Знання, 1999. – С. 237-241. 319 Зеркалов Д.В. Сумісність елементів системи «людина-середовище-машина». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.– 3. – К.: Знання, 1999.– С. 233-237. 318 Зеркалов Д.В. Характеристика аналізаторів людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 3. –К.: Знання, 1999. –С. 223-233. 317 Зеркалов Д.В. Біологічні ритми людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. –К.: Знання, 1999. – С. 218-223. 316 Зеркалов Д.В. Фізіологічна дія метеорологічних умов на організм людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999.– С. 214-218. 315 Зеркалов Д.В. Фактори, які впливають на працездатність людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 210-214. 314 Зеркалов Д.В. Класифікація основних форм діяльності людини. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 207-210. 313 Зеркалов Д.В. О концепції прийнятого (допустимого) ризику. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999.– С. 206-207. 312 Зеркалов Д.В. Класифікація небезпек. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. –К.: Знання, 1999. – С. 201-206. 311 Зеркалов Д.В. Місце і значення навчальної дисципліни “Безпека життєдіяльності”. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.–3. –К.: Знання, 1999. –С. 198-201. 310 Зеркалов Д.В., Потетюєв С. Ю. Пожежна безпека технологічних процесів заводів та депо по ремонту і технічному обслуговуванню рухомого складу. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. –С. 187-198. 309 Зеркалов Д.В., Потетюєв С. Ю. Загальні положення з пожежної безпеки на залізничному транспорті. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 3. – К.: Знання, 1999.– С. 155-187. 308 Тимофеев Н. И., Зеркалов Д.В. Стенка ограждения. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 151-155. 307 Зеркалов Д.В. Безпека руху залізничного транспорту. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. –С. 133-150. 306 Зеркалов Д.В. Формирование научных основ и нормативно-методической базы для компьютерных сетей по техногенной безопасности инфраструктуры транспорта. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999 305 Зеркалов Д.В. Безопасность коммерческой деятельности. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 104-120. 304 Зеркалов Д.В. Орієнтований перелік лабраторних робіт, знання і уміння з основ охорони праці. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3.– К.: Знання, 1999. – С. 102-103. 303 Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. Пожежовибухонебезпечність приміщень, вогнестійкость будівельних конструкцій, пожежо-та вибухонебезпечні зони. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 98- 302 Зеркалов Д.В. Загальні вимоги безпеки до технологічного обладнання й процесів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 95-98. 301 Зеркалов Д.В. Загальні санітарно-гігієнічні вимоги до розміщення підприємств, до виробничих і допоміжних приміщень. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 88-95. 300 Зеркалов Д.В. Електромагнітні поля та електромагнітні випромінювання радіочастотного і оптичного діапазону. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.–3. – К.: Знання, 1999. – С. 85-88. 299 Зеркалов Д.В. Іонізуючі випромінювання. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 79-85. 298 Зеркалов Д.В. Шум, ультразвук та інфразвук на виробництві. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. – К.: Знання, 1999. – С. 67-79. 297 Зеркалов Д.В. Вібрація на виробництві. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.–3. –К.: Знання, 1999. – С. 61-67. 296 Зеркалов Д.В. Освітлення виробничих приміщень. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. –К.: Знання, 1999. – С. 48-61. 295 Зеркалов Д.В. Вентиляція виробничих приміщень. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 3. – К.: Знання, 1999.– С. 38-48. 294 Зеркалов Д.В. Повітряне середовище робочої зони. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. –К.: Знання, 1999. – С.19-38. 293 Зеркалов Д.В. Загальні положення з фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.3. –К.: Знання, 1999. – С. 4-19. 292 Ревук А. Г., Зеркалов Д.В. Рецензия на учебное пособие Крикунова Г. М., Негодченко О.В. «Основные аспекты безопасности жизнедеятельности». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. –С. 307-3 291 Зеркалов Д.В. Нормування природних ресурсів. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 2.– К.: Знання, 1999. – С. 273-282. 290 Зеркалов Д.В., Потетюєв С. Ю. Пожежна безпека на залізничному транспорті: Організація пожежної безпеки на залізничному транспорті. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. – С. 207-255. 289 Зеркалов Д.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник. В 3-х част. Ч.1. Законодавство. Державне управління охороною праці та ії організація на вироництві. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання 288 Зеркалов Д.В. Обеспечение безопасности при работе с кадрами. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. – С. 103-132. 287 Зеркалов Д.В. Информационно-аналитическая работа службы безопасности предприятия. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 2. – К.: Знання, 1999. – С. 100-103. 286 Зеркалов Д.В. Деятельность коммерческой структуры в условиях террористической угрозы. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 2. – К.: Знання, 1999. – С. 86-100. 285 Зеркалов Д.В., Пусенков И. В., Зеркалов А. Д. О путях решения проблемы экологической безопасности. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. – С.75-86. 284 Зеркалов Д.В. Причини розвитку техногенно-екологічної кризи в Україні У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. –С. 66-75. 283 Зеркалов Д.В. Формирование эколого-экономической нормативно-технической базы по энергопотреблению и энергосбережению инфраструктуры транспорта как основы перехода Украины к устойчивому развитию. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. 282 Зеркалов Д.В. Наукові основи техногенно-екологічної безпеки енергоспоживання. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 2. – К.: Знання, 1999. – С. 17-39. 281 Зеркалов Д.В. Викиди в атмосферу і програма еколго-економічних заходів щодо їх зниження. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. –К.: Знання, 1999. – С. 12-17. 280 Зеркалов Д.В. Проблема екологічної безпеки енергоспоживання. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. – К.: Знання, 1999. – С. 4-12. 279 Стасюк А. И., Зеркалов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук Шатаева В.Н. на тему: «Творчість Бородіна в контексті розвитку техніки рухомого складу залізниць України». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. – К.: Знання, 1999. 278 Зеркалов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Власенко И.В. на тему: «Підвищення ефективності скрепера застосуванням грунтонапрямного пристрою». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. – К.: Знання, 1999. 277 Зеркалов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Рыбалко И. В. на тему: «Удосконалення процесу копания грунту ковшем мініекскаватора». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. – К.: Знання, 1999. 276 Зеркалов Д.В., Стасюк А. И. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Касьянова С.П. на тему: «Управління рівнем радонової безпеки об`єктів будівництва на етапі проектування і реконструкції». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.2. – К.: Знання, 1999. 275 Зеркалов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Маслова П. Н. на тему: «Розробка елементів системи захисту персоналу від надзвичайно високих частот випромінювань з використанням матеріалів... 274 Зеркалов Д.В. Отзыв на автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук Таркуцяк А.А. на тему: «Фізико-технічні основи захисту робочих поверхонь будівельних машин від забруднення». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності" 273 Зеркалов Д.В. »Опыт о законе народонаселения» Томаса Мальтуса и современный мир. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. – К.: Знання, 1999. – С. 274-276. 272 Зеркалов Д.В. Николай Федорович Реймерс и экология. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. – К.: Знання, 1999. – С. 272-274. 271 Зеркалов Д.В. Нормування природних ресурсів: словник-довідник У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.–1. – К.: Знання, 1999. - С. 250-272. 270 Зеркалов Д.В. Основи охорони праці. Навчальний посібник. В 3-х частинах. Ч.1. Законодавство: Законодавча та нормативна база України про охорону праці. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. ? К.: Знання, 1 269 Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності людини в Україні. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. – К.: Знання, 1999. – С. 160-206. 268 Зеркалов Д.В. Основні терміни і визначення. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. – К.: Знання, 1999. ? С. 137-159. 267 Коденко Я.В., Зеркалов Д.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Визначення метеорологічних умов у виробничих приміщеннях». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999.– С. 266 Коденко Я.В., Зеркалов Д.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Визначення вмісту токсичних та вибухонебезпечних газів та пари у повітрі виробничих приміщень». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». 265 Коденко Я.В., Зеркалов Д.В. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Дослідження запиленості повітря». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999. – С. 104-111. 264 Зеркалов Д.В. «Основи безпеки життєдіяльності». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. – К.: Знання, 1999. – С. 90-98. 263 Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. «Пожежна безпека на залізничному транспорті». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999.– С. 88-90. 262 Зеркалов Д.В., Потетюєв С.Ю. «Охорона праці на залізничному транспорті». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. ? К.: Знання, 1999. ? С. 83-88. 261 Зеркалов Д.В. «Охорона навколишнього середовища на залізничному транспорті». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. – К.: Знання, 1999. – С 79-83. 260 Зеркалов Д.В. «Екобезпека залізниць України». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999. – С. 66-79. 259 Зеркалов Д.В. «Еколого-економічне нафтоспоживання». У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999. – С. 52-66. 258 Зеркалов Д.В. О принципах и методологии нормирования инвайронментального пространства. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999. –С. 45-48. 257 Зеркалов Д.В., Зеркалов А.Д. Проблемы экологизации демографической политики. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. –К.: Знання, 1999. – С. 42-43. 256 Зеркалов Д.В., Зеркалов А.Д. Законы и правила - основа экологических знаний. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 1. –К.: Знання, 1999. – С. 28-39.; 255 Зеркалов Д.В. О путях решения проблемы устойчивого развития. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. ? К.: Знання, 1999. ? С. 20-26. 254 Зеркалов Д.В. Проблемы экологии: основные концепции. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн. 1. К.: Знання, 1999. - С. 15-18. 253 Зеркалов Д.В., Зеркалов А.Д. Глобальный экологический кризис и образование. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. К.: Знання, 1999. - С. 18-20. 252 Зеркалов Д.В. Проблемы глобального экологического кризиса и образования. (Доклад на ІІІ Международном конгрессе «Экология и духовность», посвященном 5-й годовщине Украинской Экологической академии наук). У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності" К.: Знання, 1999. - с 251 Зеркалов Д.В. О проблеме “устойчивого развития” общества. У книзі «Техногенно-екологічні проблеми безпеки життєдіяльності». У 4-х кн. Кн.1. К.: Знання, 1999. –С. 6-12 250 Зеркалов Д.В., Зеркалов А.Д. Законы и правила - основа экологических знаний Белые ночи. Тезисы докладов ежегодных научных чтений МАНЭБ. СПб, 1998. - С. 33. 249 Зеркалов Д.В., Зеркалов А.Д. Об экологии и энергосбережении Белые ночи. Тезисы докладов ежегодных научных чтений МАНЭБ. СПб, 1998. – С. 46. 248 Зеркалов Д.В. Реймерс об особенностях экологического подхода к человеку. Історія освіти, науки і культури України в етапах, напрямках, школах, іменах. Матеріали VII наукової конференції молодих вчених. – Київ: ТОВ “Міжнародна освіта”. – 1997. – С.42-44 247 Зеркалов Д.В. Томас Мальтус і сучасний світ/Наука і освіта. Збірник наукових праць.– К.: Хрещатик, 1997. – С. 32. 243 Зеркалов Д.В. Цена неисправности. Мелиоратор, 1989, № 6, с. 28. 242 Зеркалов Д.В. О скоростном деформировании конструкционных материалов Машиностроитель, 1989, № 4, с. 40. 241 Зеркалов Д.В. Актуальная книга. Промышленное строитальство, 1989, № 3, с. 47. 240 Зеркалов Д.В. Оборудования для таплоснабжения зданий. Водоснабжение и санитарная техника, 1989, № 1, с. 30. 239 Зеркалов Д.В. Учебник по технологии машиностроения. Машиностроитель, 1988, № 11, с. 40. 238 Зеркалов Д.В. Справочник слесаря-сантехника. Водоснабжение и санитарная тахника, 1988, № 11, с. 31. 237 Зеркалов Д.В. Пути экономии энергоресурсов. Кожевенно-обувная промышленнсть, 1988, № 10, с. 42 - 46. 236 Зеркалов Д.В. Водителям об экономии топлива. Автомобильный транспорт, 1988, № 6, с. 63. 235 Зеркалов Д.В. Как сберечь вторичные энергоресурсы. Машиностроитель, 1988, № 6, с. 37 - 39. 234 Зеркалов Д.В. Опыт технического обслуживания строительных машин. Строительные и дорожные машины, 1988, № 4, с. 24. 233 Зеркалов Д.В. Справочник технолога машиностроителя. Машиностроитель, 1988, №3, 45 - 46. 232 Зеркалов Д.В. Теплогенерирующие установки. Промышленная энергетика, 1988, № 3, с. 45. 231 Зеркалов Д.В. Смазочно-охлаждающие технологические средства для обработки металлов резанием. Автомобильная промышленность, 1988, № 2, с. 39. 230 Зеркалов Д.В. Оборудование и механизация кожгалантерейного и шорно-седельного производства. Кожевенно-обувная промышленнрсть, 1988, № 2, с. 77. 229 Зеркалов Д.В. Экономия топлива: премирование и ответственность. Мелиоратор, 1988, № 11, с. 25 - 26. 228 Зеркалов Д.В. Полезное издание. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1987, № 12, с. 27. 227 Зеркалов Д.В. Технология и оборудование швейно-трикотажного производства Швейная промышленность, 1987, с. 35 - 36. 226 Зеркалов Д.В. Полезный учебник. Гражданская авиация, 1987, № 12, с. 33. 225 Зеркалов Д.В. Рецензия на книгу Б. В. Линчевского, А. Л. Соболевского, А. А. Кальменова, – Металлургия черных металлов. Металлург, 1987, № 12, с. 40. 224 Зеркалов Д.В. О книге Е. И. Афонасьевой и В. М. Скобелева – Источники света и пускорегулирующая аппаратура. Светотехника, 1987, № 12, с. 26 - 27. 223 Зеркалов Д.В. Для улучшения работы по экономии нефтепродуктов. Механизация строительства, 1987, № 12, с. 24 -25. 222 Зеркалов Д.В. Механизация технологических процессов в аэропортах. Гражданская авиация, 1987, № 12, с. 33. 221 Зеркалов Д.В. Резерв экономии моторных масел. Строительство трубопроводов, 1987, №11, с. 22 -23. 220 Зеркалов Д.В. Опыт применения битумоперлита на стройках треста. Промышленное строительство, 1987, № 11, с. 44- 45. 219 Зеркалов Д.В. События, ставшие историей Транспортное строительство, 1987, № 1, с. 56 -57. 218 Зеркалов Д.В. Справочник инженера по пуску, наладке и эксплуатации котельных установок. Энергомашиностроение, 1087, № 10, с. 46. 217 Зеркалов Д.В. Экономия сезонных масел при их замене. Двигателестроение, 1987, №10, с. 38 - 40. 216 Зеркалов Д.В. Эффективные материалы для устройства кровель. Транспортное строительство, 1987, № 10, с. 50. 215 Зеркалов Д.В. Для учащихся профтехучилищ. Деревообрабатывающая промышленность, 1987, № 10, с. 30. 214 Зеркалов Д.В. Резервы экономии энергоресурсов. Хлебопекарная и кондитерская промышленность, 1987, № 8, с. 3-4. 213 Зеркалов Д.В. Справочник нефтепереработчика. Химия и технология топлива и масел, 1987, № 8, с. 44. 212 Зеркалов Д.В. Экономия моторных масел. Мелиоратор, 1987, № 5, с. 55. 211 Зеркалов Д.В. Пособие для молодых монтажников. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1987, № 9, с. 29. 210 Зеркалов Д.В. Замена сезонных моторных масел. Двигатели внутреннего сгорания, 1987, №9. 209 Зеркалов Д.В. Для учащихся профтехучилищ. Сварочное производство, 1987, № 9, с. 47. 208 Зеркалов Д.В. Ручные, электрические распылители. Транспортное строительство, 1987, № 8, с. 207 Зеркалов Д.В. Новые обозначения масел. Транспортное строительство, 1987, № 8, с. 35-36. 206 Зеркалов Д.В. Нужная книга. Кожевенно-обувная промышленность, 1987, № 8, с. 52. 205 Зеркалов Д.В. В помощь мелиораторам. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1987, № 8, с. 22. 204 Зеркалов Д.В. Ходовые системы тракторов. Тракторы и сельхозмашины, 1987, № 7. с. 36. 203 Зеркалов Д.В. Книга по ремонту деревообрабатывающего оборудования. Деревообрабатывающая промышленность, 1987, № 7, с. 29. 202 Зеркалов Д.В. Не дублирует, а дополняет, Механизация строительства, 1987, № 7, с. 26. 201 Зеркалов Д.В., Лотовский Я. К., Рыбаулина С. М. Организация путевых работ на строительстве железных дорог. Экспрессинформация. Серия «Строительство и электрификация железных дорог, СЦБ, связь и энергоснабжение». ВПТИтрансстрой Минтрансстроя, М., 1987 200 Зеркалов Д.В. Эффективность мероприятий по экономии электроэнергии на предприятиях. Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1987, № 3, с. 8-10. 199 Азаркин Н. М., Зеркалов Д.В., Леонтьев И. П. Будет способствовать повышению культуры труда. Гидротехника и мелиорация, 1987, № 6, с. 78. 198 Зеркалов Д.В. Берегите топливо. Мелиоратор, 1987, № 3, с. 35-36. 197 Зеркалов Д.В. Своевременное справочное пособие. Холодильная техника, 1987, № 6, с. 57. 196 Зеркалов Д.В. Постепенная замена моторных масел. Автомобильный транспорт, 1987, № 6, с. 33. 195 Зеркалов Д.В. Фундаментальный справочник для технологов. Строительные и дорожные машины, 1987, № 6, с. 28. 194 Зеркалов Д.В. Средство безопасности труда на предприятиях. Безопасность труда в промышленности, 1987, № 5, с. 59. 193 Зеркалов Д.В. Метан в нашей жизни. Газовая промышленность, 1987, № 5, с. 43. 192 Зеркалов Д.В. Резание древесины и древесных материалов. Лесная промышленность, 1987, № 5, с. 31. 191 Зеркалов Д.В. Улучшить эксплуатацию рабочей жидкости гидросистем тракторов. Техника в сельском хозяйстве, 1987, № 5, с. 45-46. 190 Зеркалов Д.В. Для сельских газовиков. Жилищное и коммунальное хозяйство, 1987, № 5, с. 42. 189 Зеркалов Д.В. Нормирование потребления и экономия топливно-энергетических ресурсов. Промышленная энергетика, 1987, № 5, с. 60. 188 Зеркалов Д.В. Улучшить обслуживание и диагностирование тракторов. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1987, № 5, с. 61-64. 187 Зеркалов Д.В. Очистка - резерв экономии рабочих жидкостей и повышения надежности гидросистем. Вестник машиностроения, 1987, № 4, с. 21-22. 186 Зеркалов Д.В. О книге «Газоперекачивающие и газотурбинные установки» Теплоэнергетика, 1987, № 4, с. 77. 185 Зеркалов Д.В. Финские автоматические смесители для приготовления и подачи раствора. Механизация строительства, 1987, № 3, с. 27. 184 Зеркалов Д.В. Новое издание учебника для ПТУ. Холодильная техника, 1987, № 2, с. 55. 183 Зеркалов Д.В. Нужное пособие. Технике в сельском хозяйстве, 1987, № 2, с.63. 182 Зеркалов Д.В. Устройство фрезерно-расточных станков. Станки и инструмент, 1987, № 3, с. 12. 181 Зеркалов Д.В. Организационно-технические мероприятия по экономии электроэнергии. Машиностроитель, 1987, № 3, с. 34-35. 180 Зеркалов Д.В. Справочник по технической эксплуатации машин. Транспортное строительство, 1987, № 3, с. 55. 179 Зеркалов Д.В. Оборудование химических заводов. Химическое и нефтяное машиностроение, 1087, № 2, с. 48. 178 Зеркалов Д.В. Резервы экономии теплоэнергии при производстве сборного железобетона. Строительство трубопроводов, 1087, № 2, с. 12-13. 177 Зеркалов Д.В. Износ и надежность строительных машин. Строительные и дорожные машины, 1987, № 2, с. 28. 176 Зеркалов Д.В. Лотовский Я. К. Итоги, достижения, задачи. Транспортное строительство, 1987, № 2, с. 42-44. 175 Зеркалов Д.В. Экономия сезонных моторных масел. Лесная промышленность, 1987, № 2, с. 10. 174 Зеркалов Д.В. Охрана труда при производстве и эксплуатации подъемно-транспортных машин. Механизация и автоматизация производства, 1987, № 1, с. 45. 173 Зеркалов Д.В. Пособие для слесарей сборщиков. Машиностроитель, 1987, № 1, с. 41. 172 Зеркалов Д.В. Резервы экономии электроэнергии. Гидротехника и мелиорация, 1987, № 1, с. 16-19. 171 Зеркалов Д.В. Резервы экономии котельного топлива и теплоэнергии. Деревообрабатывающая промышленность, 1987, № 1, с. 15-16. 170 Зеркалов Д.В. Организация участков ремонта гидроагрегатов строительных машин. Строительные и дорожные машины, 1987, № 1, с. 29-30. 169 Зеркалов Д.В. Вторичные энергоресурсы и энерготехнологическое комбинирование в промышленности. Промышленная энергетика, 1986, № 12, с.41. 168 Зеркалов Д.В. Повышение надежности навесного оборудования тракторов. Техника в сельском хозяйстве, 1986, № 12, с. 52. 167 Зеркалов Д.В. Об очистке топлива. Речной транспорт, 1986, № 12, с. 34. 166 Зеркалов Д.В. Средства технического обслуживания строительных машин с гидроприводом. Строительные и дорожные машины, 1986, № 12, с. 11. 165 Зеркалов Д.В. Резервы экономии электроэнергии в промышленности. Деревообрабатывающая промышленность, 1986, № 11, с. 18-19. 164 Зеркалов Д.В. Рациональная организация и техническое обслуживание складов нефтепродуктов. Гидротехника и мелиорация , 1986, № 11, с. 20-22. 163 Зеркалов Д.В. Девинс Д. Энергия. Промышленная энергетика, 1986, № 11, с. 59-60. 162 Зеркалов Д.В. Природный газ как моторное топливо на транспорте. Газовая промышленность, 1986. № 11, с. 25. 161 Зеркалов Д.В. Обеспчение эксплуатационных свойств рабочих жидкостей для гидросистем. Строительные и дорожные машины 1986, № 11, с. 29-30. 160 Зеркалов Д.В. Учебник для машинистов башенных кранов. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1986, № 11, с. 31. 159 Зеркалов Д.В. Книга по монтажу холодильных установок. Холодильная техника, 1986, № 11, с. 56. 158 Зеркалов Д.В. Теплотехнические установки на газообразном топливе. Хлебопекакарная и кондитерская промышленнсть, 1986, № 10, с. 43. 157 Зеркалов Д.В. Учащимся техникумов о контактной сварке. Сварочное производство, 1986, №10, с. 45-46. 156 Зеркалов Д.В. Подготовка и эксплуатация деревообрабатывающего инструмента. Лесная промышленнсть, 1986, № 10, с. 31 155 Зеркалов Д.В. Системно улучшать нормирование и учет расхода нефтепродуктов. Механизация строительства, 1986, № 10, с. 19-20. 154 Зеркалов Д.В. Полезный справочник Гражданская авиация, 1986, № 10, с.42. 153 Зеркалов Д.В. Резервы экономии тепловой энергии на предприятиях ЖБИ. Гидротехника и мелиорация, 1986, № 9, с. 6-7. 152 Зеркалов Д.В. О резерве экономии масел. Речной транспорт, 1986, № 9, с. 34. 151 Зеркалов Д.В. Экономия светлых нефтепродуктов на транспорте. Промышленный транспорт, 1986, № 9, с. 37. 150 Зеркалов Д.В. Использование теплоты отходящих продуктов сгорания от котельных установок. Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1986, № 6, с. 20. 149 Зеркалов Д.В. Книга о внутризаводском транспорте деревообрабатывающих предприятий. Деревообрабатывающая промышленность, 1986, № 7, с. 27-28. 148 Зеркалов Д.В. Очистка отработанных масел. Мелиоратор, 1986, № 5, с. 27-29. 147 Зеркалов Д.В. Резервы экономии нефтепродуктов при эксплуатации строительных машин. Строительство трубопроводов, 1986, № 7, с. 25. 146 Зеркалов Д.В. Чтобы бензин «дышал» без убытка Экономическая газета, 1986, № 34, с. 12. 145 Зеркалов Д.В. Об эффективности использования систем отопления и вентиляция. Водоснабжение и санитарная техника, 1986, № 7, с. 30. 144 Зеркалов Д.В. Для учащихся профтехучилищ. Станки и инструмент, 1986, № 6, с. 36. 143 Зеркалов Д.В., Лашков А. А. Совершенствование, нормирование и учет расхода нефтепродуктов при эксплуатации строительных машин. Промышленное строительство, 1986, № 6, с. 23-24. 142 Зеркалов Д.В. Современные средства технического обслуживания приборов безопасности и электрооборудования кранов. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1986, № 6, с. 24-25. 141 Зеркалов Д.В. Опыт Югстроймеханизации по очистке масел. Транспортное строительство, 1986, № 6, с. 35-36. 140 Зеркалов Д.В. Подъемно-транспортные машины. Механизация и автоматизация производства, 1986, № 5, с. 43-44. 139 Зеркалов Д.В. Справочник по экономии топливно-энергетических ресурсов. Промышленная энергетика, 1986, № 5, с. 58. 138 Зеркалов Д.В. Резервы экономии котельно-печного топлива в водохозяйственных организациях. Гидротехника и мелиорация, 1986, № 5, с. 10-11. 137 Зеркалов Д.В. С правочник по безопасности труда. Безопасность труда в промышленности, 1986, № 5, с. 58. 136 Маслов А. Г., Зеркалов Д.В. Совершенствование установки и технологии приготовления асфальтобетонных смесей. Реферативный сборник. Транспортное строительство, 1983, с. 2.-5. 135 Зеркалов Д.В. Установка для приготовления битумоперлита. На стройках России, 1986, № 5, с. 59. 134 Садовников Е. М., Зеркалов Д.В. Эффективность механизации транспортного строительства. Транспортное строительство, 1986, № 4, с. 56. 133 Зеркалов Д.В. Для студентов вузов. Машиностроитель, 1986, № 4, с. 47. 132 Зеркалов Д.В. Бережно расходовать ТСМ. Механизация строительства, 1986, № 4, с. 22-23. 131 Зеркалов Д.В. Метод конечных элементов в задачах гидродинамики и гидроупругости. Вестник машиностроения, 1986, № 3, с. 76. 130 Зеркалов Д.В. Эксплуатация тепловых пунктов систем теплоснабжения. Водоснабжение и санитарная техника, 1986, № 2, с. 29. 129 Зеркалов Д.В. Снижать потери тепла. Транспортное строительство, 1986, № 2, с. 37. 128 Зеркалов Д.В. Машины для вертикального и горизонтального транспорта. Промышленный транспорт. 1986, № 2, с. 39. 127 Зеркалов Д.В. Как использовать вторичные энергоресурсы. Гидротехника и мелиорация, 1986, №1, с. 33-36. 126 Зеркалов Д.В. Экономно расходовать нефтепродукты. Механизация строительства, 1985, № 1, с. 21-22. 125 Азаркин М.М., Зеркалов Д.В. Улучшить условия труда в сельском хозяйстве. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1985, № 12, с. 36. 124 Зеркалов Д.В. Использование теплоты отходящих продуктов сгорания от котельных установок. Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1985, № 12. 123 Зеркалов Д.В. Масла и присадки для двигателей. Техника в сельском хозяйстве, 1985,№11, с. 61. 122 Зеркалов Д.В. Конструирование и расчет машин химического производства. Химическое нефтяное машиностроение, 1985, №11, с. 42. 121 Зеркалов Д.В. Эффективно использовать масла. Механизация строительства, 1985, № 11, с.35. 120 Гришко Н.Г., Зеркалов Д.В. Для вас, снабженцы. Промышленное строительство, 1985, №10, с .47. 119 Зеркалов Д.В. Использование теплоты отработанного пара. Транспортное строительство, 1985, № 10, с. 37. 118 Зеркалов Д.В. Пособие для учащихся техникумов. Машиностроитель, 1985, № 9, с. 41. 117 Зеркалов Д.В., Веселова Г. А. Резервы и пути эаономии теплоэнергии и котельно-печного топлива на заводах ЖБИ. Промышленная энергетика, 1985, № 9, с. 4-6. 116 Зеркалов Д.В. Использование вторичных энергоресурсов. Транспортное строительство, 1985, № 9, с. 33. 115 Зеркалов Д.В. Для учащихся профтехучилищ. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1985, № 8, с. 29. 114 Зеркалов Д.В. Справочник для мастеров. Строительные и дорожные машины, 1985, № 8, с.31. 113 Зеркалов Д.В. Механизация уборки овощей. Техника в сельском хозяйстве, 1985, № 9, с.8. 112 Зеркалов Д.В. Эффективные мероприятия по экономии котельно-печного топлива. Гидролизная и лесохимическая промышленность, 1985, № 6 с. 8-10. 111 Зеркалов Д.В. Контейнер нормокомплекта для путевых работ. Промышленный транспорт, 1985, № 8, с. 19. 110 Зеркалов Д.В., Лашков А. А. Эффективные технические решения по экономии цемента Экономика строительства, 1985, № 8, с. 24-27. 109 Зеркалов Д.В. Комплексное использование древесины. Лесная промышленность, 1985, №7, с.4. 108 Зеркалов Д.В. Техническое состояние машинного парка и экономия нефтепродуктов. Механизация строительства, 1985, № 7, с. 25. 107 Зеркалов Д.В., Суворов А. В. Эффективность использования землеройных машин в условиях жаркого климата. Промышленное строительство, 1985, № 6, с. 33. 106 Зеркалов Д.В. Повышение качества строительных машин. Строительные и дорожные машины, 1985, № 6, с. 27-28. 105 Зеркалов Д.В. Теория и практика применения дождевальных машин. Гидротехника и мелиорация, 1985, № 6, с. 73. 104 Зеркалов Д.В. Экономия нефтепродуктов в водохозяйственном строительстве. Гидротехника и мелиорация, 1985, № 5, с. 12-15. 103 Зеркалов Д.В. Автомобили и тракторы. Промышленный транспорт, 1985, № 4, с. 31. 102 Зеркалов Д.В. Специальные и металлорежущие станки. Станки и инструмент, 1985, № 3, с.48. 101 Зеркалов Д.В. Эффективность мероприятий по экономии топлива в котельных установках промпредприятий. Транспортное строительство, 1985, № 3, с. 34. 100 Зеркалов Д.В. Как определить объем экономии дизельного топлива при интенсификации использования экскаваторов. Механизация строительства, 1985, № 2, с. 20-21. 99 Гаркавенко В. Д., Зеркалов Д.В. Высокоэффективное использование машин для земляных работ. Механизация строительства, 1985, № 2, с. 11-12. 98 Зеркалов Д.В. Комплексный справочник по кранам. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1985, № 1, с. 29. 97 Асеев ф. И., Зеркалов Д.В. Справочник технолога. Строительные и дорожные машины, 1985, № 1, с. 29 96 Зеркалов Д.В. Новый учебник для будущих инженеров-механиков. Техника в сельском хозяйстве, 1984, № 12, с. 56. 95 Зеркалов Д.В. Учебник для учащихся техникумов. Машиностроитель, 1984, № 8, с. 45. 94 Зеркалов Д.В., Асеев Ф. И. Транспортные машины. Механизация и автоматизация производства, 1984, № 7, с. 7-8 93 Зеркалов Д.В. Учащимся автотранспортных вузов Автомобильный транспорт, 1984, №10, с. 56. 92 Зеркалов Д.В. Нужное учебное пособие. Строительные и дорожные машины, 1984, № 8, с. 29. 91 Садовников Е. М., Куян Р. Г., Зеркалов Д.В. Комплексная эксплуатация тяжелых путевых машин. Транспортное строительство, 1984, № 8, с. 32-33. 90 Зеркалов Д.В. Фундаментальный труд. Механизация строительства, 1984, № 7, с. 30-31. 89 Зеркалов Д.В. Справочник для такелажников и стропильщиков. Транспортное строительство, 1984, №7, с. 59. 88 Зеркалов Д.В. Для вас, трактористы. Техника в сельском хозяйстве, 1984, № 5, с. 63. 87 Зеркалов Д.В. Экономистам о технологии и механизации строительного производства. Механизация строительства, 1984, №6, с. 29-30. 86 Зеркалов Д.В. Новый справочник по грузозахватным устройствам. Механизация строительства, 1984, № 5, с. 29. 85 Зеркалов Д.В. Справочник. «Специальные транспортные машины в строительстве». Промышленный транспорт, 1984, №4, с.31 84 Зеркалов Д.В., Осокин С. Ф. Эффективность мероприятий по экономии лесоматериалов. Транспортное строительство, 1984, № 4, с. 28-29. 83 Зеркалов Д.В., Асеев Ф. И. Повышение производительности одноковшовых экскаваторов Автомобильные дороги,1984, № 3, с. 27-28. 82 Зеркалов Д.В. Механомонтажные работы: экономика, организация и планирование Монтажные и специальные работы в строительстве, 1984, № 3, с. 21 81 Зеркалов Д.В., Осокин С. Ф. Эффективность мероприятий по экономии цемента. Транспортное строительство, 1984, 3, с. 32. 80 Агеев А. В., Осокин С. Ф., Зеркалов Д.В. Беречь, рационально расходовать цемент Транспортное строительство, 1984, № 1, с. 35-36. 79 Зеркалов Д.В., Веселова Г.А., Губанова Т.А. Резервы экономии теплоэнергии и котельно-печного топлива в строительстве. Промышленное строительство, 1984, № 2, с. 6-7 78 Зеркалов Д.В. Издается впервые. Механизация строительства, 1984, № 2, с. 27. 77 Козлов Н. Ф., Подкалюк В. П., Зеркалов Д.В. . Опыт применения воздушно-плазменной резки металла Транспортное строительство, 1984, № 2, с. 31-32. 76 Зеркалов Д.В., Веселова Г. А., Губанова Т.А. . Мероприятия по экономии электроэнергии и котельно-печного топлива. Транспортное строительство, 1984, № 2, с. 26-27 75 Зеркалов Д.В., Садовников В. М. Резервы экономии нефтепродуктов при эксплуатации строительных машин. Промышленное строительство, 1984, № 1, с. 26-27. 74 Зеркалов Д.В., Веселова Г. А. Совершенствование учета и контроля использования энергоресурсов Реферативный сборник «Транспортное строительство». Серия «Организация управления и экономика в транспортном строительстве», ВПТИтрансстрой Минтрансс 73 Зеркалов Д.В. Новая книга по монтажу подъемно–транспортных механизмов. Монтажные и специальные работы в строительстве, 1983, № 12, с. 30. 72 Зеркалов Д.В. Отражен передовой опыт Механизация строительства, 1983, № 12, с. 29. 71 Зеркалов Д.В. Справочник по землеройно-транспортным машинам. Строительные и дорожные машины, 1983, № 12, с. 25. 70 Бердников В.В., Зеркалов Д.В. Экономия ресурсов: Опыт, резервы, поиски. Транспортное строительство, 1983, № 11, с. 42-43. 69 Зеркалов Д.В., Мандро С. И., Куян Р. Г. Леса подвесные струнные для наружных отделочных работ. Реферативный сборник «Транспортное строительство». «Строительство и электрификация железных дорог, СЦБ, связь и электроснабжение», М., 1983, № 3, с. 68 Зеркалов Д.В. Воздушно-плазменная резка металла. Реферативный сборник: «Транспортное строительство». Серия «Строительная индустрия на транспортном строительстве». ВПТИтрансстрой Минтрансстроя СССР, М., 1983, № 3, с. 8-9. 67 Садовников Е. М..Зеркалов Д.В. Экономия нефтепродуктов при эксплуатации строительных и дорожных машин Строительные и дорожные машины, 1983, № 9, с. 5-6. 66 Зеркалов Д.В. Эффект специализированного участка (из опыта создания поста диагностики технического состояния строительных машин. Механизация строительства, 1984, № 1, с. 25. 65 Зеркалов Д.В., Василенко В. П. Для вас механики, прорабы, мастера Механизация строительства, 1983, № 8, с. 31. 64 Зеркалов Д.В. Машины для земляных работ Строительные и дорожные машины, 1983, №7, с. 29. 63 Руднев В. К., Пимонов Г. Г., Зеркалов Д.В. Гидротестор для диагностирования технического состояния гидроагрегатов машин Механизация строительства, 1983, № 7, с. 26-27. 62 Зеркалов Д.В. Механизация и автоматизация арматурных работ. Транспортное строительство, 1983, № 7, с. 56. 61 Садовников Е.М., Зеркалов Д.В. Серия пособий по строительным машинам. Механизация строительства, 1983, № 6, с. 28-29. 60 Садовников Е.М., Зеркалов Д.В. Машины для устройства дорожных покрытий Строительные и дорожные машины, 1983, № 6, с. 29. 59 Удалова Л.Н., Зеркалов Д.В. Справочник по асфальто-и цементнобетонным заводам Автомобильные дороги,1983, № 6, с.26. 58 Зеркалов Д.В. Осторожно! Можете ошибиться. Механизация строительства, 1983, № 4, с.24-25. 57 Зеркалов Д.В. Нужный справочник. Промышленное строительство. 1983, № 3, с. 48. 56 Зеркалов Д.В., Тарасенко А. М. Отходы – в дело Автомобильные дороги, 1983, № 3, с. 8-9. 55 Зеркалов Д.В., Веселова Г. А. Эфективность мероприятий по экономии электроэнергии. Транспортное строительство, 1983, № 3, с. 39-40. 54 Зеркалов Д.В. Из опыта экономии материальных ресурсов. Автомобильные дороги, 1983, № 2, с. 11-13. 53 Конорев Г. Т., Шевцов А. И., Зеркалов Д.В. Опыт применения пластмасовых труб. Транспортное строительство, 1983, № 2,с. 25-26 52 Зеркалов Д.В., Подкалюк В. П. Совершенствовать порядок планирования потребности в светлых нефтепродуктах Механизация строительства, 1983, № 1, с. 16. 51 Зеркалов Д.В. Резервы экономии топливно-смазочных материалов. Реферативный сборник «Транспортное строительство». Серия «Организация управления и экономика в транспортном строительстве» ВПТИтранстрой Минтрансстроя СССР. М., 1982 г., № 4, с. 10-14. 50 Бражников В. А., Зеркалов Д.В. Опыт дифференцирования норм выработки бульдозеров и скреперов. Транспортное строительство, 1982, № 12, с.40-41 49 Агеев А.В., Шевцов А. И. Экономия материалов: Опыт, резервы, поиски. Транспортное строительство, 1982,№ 12. с. 4-5. 48 Веселова Г. А., Зеркалов Д.В. Мероприятия по экономии электроэнэргии. Автомобильные дороги, 1982, №11, с. 22-23. 47 Садовников В. М., Шевцов А. И.. Зеркалов Д.В. Отделы механизации оргтехстроев: Задачи и структура Механизация строительства, 1982, № 11, с. 20-21. 46 Зеркалов Д.В. Справочник? Транспортное строительство, 1982, №11, с. 57-58. 45 Зеркалов Д.В. Совершенствовать показатели использования строительных машин. Механизация строительства, 1982, № 8, с. 23-24. 44 Зеркалов Д.В., Береславский М. Л. Лаборатория охраны труда Автомобильные дороги. 1982, № 6, с.28. 43 Шевцов А. И., Зеркалов Д.В. Резервы экономии бензина и дизельного топлива. Механизация строительства, 1982, № 5, с. 7-8. 42 Зеркалов Д.В., Мандро С. И. Экономия топлива и электроэнергии на АБЗ. Автомобильные дороги, 1982, № 3, с. 7-8. 41 Зеркалов Д.В. Необходимо стимулировать экономию нефтепродуктов. Автомобильные дороги, 1982, № 2, с. 8. 40 Зеркалов Д.В., Лапыгин Б. Б. Рациональные схемы складов ГСМ для дорожных организаций. Информационный листок № 81-0524, УкрНИИНТИ, 1981. 39 Ремарчук Н.П., Ничке В.В., Зеркалов Д.В. Новый штоковый уплотнительный узел гидроцелиндра Строительные и дорожные машины, 1981, № 12, с. 19-20. 38 Зеркалов Д.В., Лейба Д.Ф., Дмитриенко Ф.Л. Опыт передовых механизаторов РУМДС Информационный листок №81-0455, УкрНИИТИ, 1981 37 Зеркалов Д.В., Лапыгин В.В., Шилов Ю. А. Рациональные схемы участков технического обслуживания и ремонта автомобилей Автомобильные дороги, 1081, № 10, с. 18. 36 Зеркалов Д.В. Головач И.П. и др. Применение полимерных материалов для покрытия рабочих органов землеройных и транспортных машин. Информационный листок № 81-0466, УкрНИИНТИ, 1981. 35 Зеркалов Д.В. Посты диагностики для технического обслуживания дорожных машин Автомобильные дороги, 1981, № 9, с. 15. 34 Зеркалов Д.В., Маслов А.Г. Новая технология устройства асфальтобетонного покрытия. Информационный листок № 81-0454, УкрНИИНТИ, 1981. 33 Зеркалов Д.В. О проблеме экономии нефтепродуктов в строительстве Механизация строительства, 1981, № 8, с. 6. 32 Зеркалов Д.В., Лапыгин В.В. Рациональные схемы складов горюче-смазочных материалов. Автомобильные дороги, 1981, № 8, с. 18-19. 31 Руднев В.К., Пимонов Г. Г., Макаров Б. В., Зеркалов Д.В. Диагностирование технического состояния гидропривода дорожных машин гидротестором. Информационный листок № 81-0290, УкрНИИНТИ, 1981. 30 Зеркалов Д.В., Дмитриенко Ф. Л., Лейба Д.Ф. Опыт использования парка машин на земляных работах Автомобильные дороги, 1981, № 7, с.8-9. 29 Зеркалов Д.В., Мандро С. И. Усовершенствования в асфальтосмесительных установках ДС-35А и Д-508-2А. Автомобильные дороги, 1981, № 5, с.12-13. 28 Зеркалов Д.В. Резервы экономии дизельного топлива в дорожном строительстве. Автомобильные дороги, 1981, № 4, с. 3-4. 27 Зеркалов Д.В. Сокращать потери горюче-смазочных материалов (из опыта украинских дорожников). Автомобильные дороги, 1981, №3, с. 15. Сокращать потери горюче-смазочных материалов (из опыта украинских дорожников) Автомобильные дороги, 1981, №3, с. 15. 26 Иванов А.Н., Зеркалов Д.В., Деордиев Г.Г. Улучшить работу управлений механизаций. Автомобильные дороги, 1980, № 1, с 9-10. 25 Иванов А.Н., Зеркалов Д.В. Совершенствовать порядок планирования потребности в средствах механизации. Автомобильные дороги, 1980, № 12-13 24 ГладченкоВ.В., Зеркалов Д.В., Иванов А.Н. О недостатках ЕНиР на строительные и ремонтно-строительные работы «Автомобильные дороги», 1980, №11, с.29-30. 23 Гречишников Б.А.,Назаров Л.В., Абросимов А. С., Зеркалов Д.В. Повышение долговечности металлоконструкции рамы автогрейдера ДЗ-99. Информационный листок №80-0284, УкрНИИНТИ, 1980. 22 Гречишников Б.А., Назаров Л.В., Кладковой В.Г., Зеркалов Д.В. Опыт повышения долговечности трансмиссии автогрейдера ДЗ-99. Информационный листок №80-0326, УкрНИИНТИ, 1980. 21 Зеркалов Д.В., Крикуненко В.П. Технология производства жби ударно-вибрационным методом формования. Информационный листок № 80-0148, 20 Зеркалов Д.В., Маслов А.Г., Калина Ю.А. Двухчастотная виброплощадка. Информационный листок №79-0433, УкрНИИНТИ, 1979. 19 Зеркалов Д.В. Бескровный В.И. Установка для приготовления черного щебня. Информационный листок №79-0326, УкрНИИНТИ, 1979. 18 Зеркалов Д.В. Удельные нормы расхода дизельного топлива на дорожно-строительные работы. Информационный листок №79-0235. УкрНИИНТИ, 1979. 17 РудневВ.К., Карась С.И., Зеркалов Д.В. Технология газовой смазки ковша экскаватора, Инфор-мационный листок №79-0188, УкрНИИНТИ, 1979 16 Зеркалов Д.В., Карпенко Е.С. Мероприятия по экономии горюче-смазочных материалов. ППП УкрНИИНТИ, 1979. 15 Зеркалов Д.В., Маслов А.Г. Новая конструкция рабочего органа асфальтоукладчика Д-150Б. Информационный листок №78-322, УкрНИИНТИ, 1978. 14 Зеркалов Д.В. Защитное ограждение гидравлического пресса. Информационный листок №78-301, УкрНИИНТИ, 1978. 13 Зеркалов Д.В. Стационарный пост диагностики дорожно-строительных машин. Информационный листок №78-0295, УкрНИИНТИ, 1978. 12 Зеркалов Д.В., Дмитренко Ф.Л. Опыт РУМДС по эффективному использованию парка машин Информационнйй листок №78-0269, УкрНИИНТИ, 1978. 11 Зеркалов Д.В. Табло информации о местонахождении дорожно-строительной техники. Информационный листок №78-0172. УкрНИИНТИ, 1978. 10 Ничке В.В., Зеркалов Д.В., Истомин В.П. . Определение скорости опускания отвала бульдозера. Горные, строительные и дорожные машины. Респ. межвед. сб., 1977.вып.24. стр, 28-34. 9 Зеркалов Д.В., Скрыник Л.П. Технология технического состояния дорожно-строительных машин. Информационный листок №77-0567, УкрНИИНТИ, 1977. 8 Зеркалов Д.В., Дехнич Ю.В. Специализированный участок диагностики узлов строительных машин. Информационный листок №77-0567, УкрНИИНТИ, 1977. 7 Зеркалов Д.В., Самородов В.Ф. Трактор Т-150К, оборудованный плужным снегоочистителем. Информационный листок №77-0504, УкрНИИНТИ, 1977. 6 Зеркалов Д.В. Диагностирование технического состояния дорожно-строительных машин. Информационнфй листок №77-0208, УкрНИИНТИ, 1977. 5 Зеркалов Д.В. Определение траектории внедрения рабочего органа бульдозера в грунт. Горные, строительные и дорожные машины. Респ. межвед. сб., 1977, вып. 23, стр. 8-12. 4 Зеркалов Д.В., Гончар Р.А. Усовершенствование электрической схемы асфальтобетонных установок Д-597 и Д-598. Информационный листок №76-0664, УкрНИИНТИ, 1976. 3 Иванов А.Н., Зеркалов Д.В., Ничке В.В., Емельянов В.П. Новая схема подвески гидроцилиндра бульдозера. Информационный листок №76-253, УкрНИИНТИ, 1976. 2 Ничке В.В., Зеркалов Д.В., Дэлэг Д. Влияние скорости на сопротивление копанию грунта отвалом. Горные, строительные и дорожные машины. Респ. межвед. сб., 1976, вып.22, стр. 10-15. 1 Холодов А.М., Ничке В.В., Зеркалов Д.В. Аналитический метод расчёта интенсивности возрастания сопротивления копанию Горные, строительные и дорожные машины. Респ. межвед. сб., 1976, вып.22, стр. 3-10.

Преступления против России Путин спасает Россию
РУССКИЙ ЯЗЫК   
Ошибки Интернет

Как открыть файл

Translate Google

Перевод Google

Перевод онлайн

Переклад онлайн

Карты ЯНДЕКС

Все карты мира

Все здесь

Фото всего мира

 Фото Киева
Мин. выплаты в Украине
Мир в цифрах
ВВП стран мира
ВВП стран Европы
Адреса и телефоны
Погода
В мире науки
Справочник аспиранта
Известия науки
Все для студентов
Новости мира здесь
Телефонные коды Украины
Население Украини
Бред, ересь и мифы
Загадки и юмор
Посольства в Украине
Посольства в России

 

Самые влиятельные люди мира

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии