Национальный технический университет Украины "Киевский политехнический институт"

 https://iprintbook.com.ua/data/orders/2018-06/19/20180619-133510-106993-... -- ФОТО Кампуса КПИ
ВИДЕО https://www.youtube.com/watch?v=rDOQNqhNeW0&t=296s Всё о Згуровском

Депутат Бундестага: Фрау Меркель, Вы обманываете население Германии о событиях на Украине! 4 июня 2014. Депутат Бундестага Сара Вагенкнехт (Sahra Wagenknecht) в своей речи в Бундестаге обратилась к присутствующей в зале Ангеле Меркель, обвинив ее в обмане населения Германии о реальном положении дел на Украине.

 Обращение матерей Юго-Востока Украины
•  ПЛАНЫ США ПО УНИЧТОЖЕНИЮ РУССКИХ, УКРАИНЦЕВ И БЕЛОРУСОВ 
 Университеты - члены Евразийской ассоциации университетов 

•  Фотоальбом НТУУ "КПИ"  •  Нарис історії: Київський Політехнічний інститут
Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут"
•  КПИ: СКВОЗЬ ЭПОХИ И СТОЛЕТИЯ
•  Зеркалов Д.В. НТУУ "КПІ". Минуле і сьогодення. Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.
Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки  Інституту енергозбереження та енергоменеджменту (ОППЦБ)
 
•  Відділ охорони праці НТУУ "КПІ"
Зеркалов Д.В. НТУУ "КПІ". Минуле і сьогодення. Монографія. – К.: «Основа». 2012. – 735 с.
Інститути та факультети НТУУ "КПІ"
Інститути


Факультети


Відокремлені структурні підрозділи

Наукові підрозділи

Самые влиятельные люди мира

 

 Методичні матеріали: навчальні програми, описи, лекції, посібники та ін.

 

• АЛКОГОЛИЗМ • НАРКОТИКИ • КУРЕНИЕ • Афоризмы  Актуальные темы

•  Кафедра охорони праці, промислової та цивільної безпеки НТУУ "КПІ": Нормативно-правова база

•  Державна електронна бібліотека з питань безпеки виробництва, охорони та гігієни праці 

• МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ФІНАНСІВ 
Кабинет ТКАЧУКА КОСТЯНТИНА НИФОНТОВИЧА 
•  Курсы валют НБУ 
 Порядок проведення розслідування та ведення обліку...  
• Кабинет МИХЕЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА 
Страница иностранного студента
 
                                                                          

Загальні  питання
ЗАКОН УКРАЇНИ Про вищу освіту

АРХІВ: Загальний список робочих навчальних програм на 2012-2013 навчальний рік 
Навчальні програми на 2014-2015 навчальний рік

• НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр»

•  НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр»

• НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

• НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Робочи програми на 2014-2015 навчальний рік для ФММ,ФСП і ВПІ.

• РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» (денна)
• РОБОЧА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» (заочна)

• РОБОЧА   ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» (денна)
• РОБОЧА   ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей і напрямів підготовки за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст» та «бакалавр» (заочна)

• РОБОЧА  ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (денна) 
• РОБОЧА  ПРОГРАМА нормативної дисципліни «ОХОРОНА ПРАЦІ В ГАЛУЗІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (заочна)

• РОБОЧА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» для вищих навчальних закладів  для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр» (денна)

Конспекти лекцій  СОЦІАЛЬНЕ ПАРТНЕРСТВО. КОЛЕКТИВНІ ДОГОВОРИ І УГОДИ

 Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. -.doc 
• Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. - .pdf  
• Зеркалов Д. В. Основи охорони праці. Лекції 2015-2016  навчального року
 Зеркалов Д. В. Охорона праці у галузі


ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ. ЛЕКЦІЇ р.  конспект для студентів, що навчаються по програмі «спеціаліст», «магістр», у тому числі:

Лекція 1. Тема 1.  Основи цивільного захисту

Лекція 2. Тема 2. Надзвичайні ситуації та їх наслідки

Лекція 3.  Тема 3.   Наслідки надзвичайних ситуації природного характеру

Лекція 4. Тема 4.   ПІДВИЩЕННЯ СТІЙКОСТІ  ОБ’ЄКТІВ  ГОСПОДАРЮВАННЯ В УМОВАХ  НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ

Лекція 5. Тема 5.  Захист  населення  та територій від надзвичайних ситуацій

Розділи підручника НТУУ "КПІ" в формате Word р. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ: 

 Розділ 1. НАУКОВІ, ПРАВОВІ ТА ОРГАНІЗАЦІЙНІ ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ 
 Розділ 2. ОСНОВИ ФІЗІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ПРАЦІ ТА ВИРОБНИЧОЇ САНІТАРІЇ 
 Розділ 3. ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ВИРОБНИЦТВА 
 Розділ 4. ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

Законодавство і нормативно-правова база охорони праці в Україні

Практичні заняття
Безпека життєдіяльності 
// ПР-1 // ПР-2 // ПР-6 // ПР-7 // ПР-9 //   
Основи охорони праці
Цивільний захист: МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  до практичних занять  для студентів усіх спеціальностей  освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», магістр»

Практичне заняття №1 по темі 3:  „Прогнозування та оцінювання наслідків проявлення небезпек під час аварії на вибухонебезпечному об’єкті”  • Зразок звіту №1  • Зразок звіту №2 
Практичне заняття № 2 по темі 3: «Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на радіаційно- небезпечному об’єкті» • Зразок звіту №1 • Зразок звіту №2
Практичне заняття №3 по темі 3: "Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки підчас аварії на хімічно небезпечних об’єктах і  транспорті" • Зразок звіту №1 • Зразок звіту №2 
Практичне заняття №4 по темі 5: Оцінювання стійкості роботи промислового об’єкта  • Зразок звіту №1 Зразок звіту №2

КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ  з дисципліни   Цивільний захист для студентів напряму підготовки спеціальностей  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ  НА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ для студентів напряму підготовки (спеціальності) всех спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
Нормативно-довідкові матеріали  з дисципліни  «Цивільний захист»

Основи охорони праці. Лабораторні роботи
Дослідження мікроклімату у виробничих приміщеннях
Исследование освещения
Исследование параметров производственного шума и определение эффективности звукоизоляции
Комплексне дослідження електробезпеки
ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ   БІЛЕТИ -ООП

ТЕМИ для диплома:  Блок тем 1  //  Блок тем 2  // Блок тем 3  // Блок тем 4 

ЗРАЗКИ РОЗДІЛУ З ОХОРОНИ ПРАЦІ

• РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ (для бакалаврів)_Зразок 1. 
• РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ (для бакалаврів)_Зразок 2.
• РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ (для бакалаврів)_Зразок 3. 
 

• РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (для спеціалістів)


• РОЗДІЛ 4. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ (для магістрів)

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ -ОХОРОНА ПРАЦІ У ГАЛУЗІ

ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ У СПИСКУ ДЖЕРЕЛ ЗГІДНО «БЮЛЕТЕНЬ ВАК УКРАЇНИ», №5, 2009 р.

• МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ. Бакалаври. 
• МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ. Спеціалісти
• МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ЗМІСТУ І ОФОРМЛЕННЯ РОЗДІЛУ «ОХОРОНА ПРАЦІ» В ДИПЛОМНИХ РОБОТАХ. Магістри

Питання з охорони праці в дипломних роботах бакалавров 

Підручники та навчальні  посібники
Зеркалов Д. В. та ін.  Безпека життєдіяльності. Навчальний посібник

Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці. Навч. посіб. / – К.: Основа, 2016. – 267 с. 

Савченко С.М., Зеркалов Д.В. Безпека життєдіяльності та охорона праці. Навч. посіб. / – К.: Основа, 2016. – 293 с. 

Зеркалов Д. В. Охорона праці в галузі. Навчальний посібник - 2011 р..

Зеркалов Д. В. та ін. Охорона праці у галузі. Навчальний посібник-2014 р.

• Зеркалов Д. В. та ін. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ. Підручник НТУУ "КПІ"в формате pdf -2014 р. 7,4 Мб 

•  Розділи підручника ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ, 2006, в формате Word 

 Зеркалов Д.В.та ін. Цивільний захист. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. В. Зеркалов,   Ю. В. Міхеєв, Н. А Праховник, О. В. Землянська. – К.: НТУУ «КПІ». 2014. – 234 с.

 • Управління охороною праці: Навч. посібник. / Ткачук К.Н., Мольчак Я.О., Каштанов С.Ф., Полукаров О.І., Ткачук К.К., Полукаров Ю.О., Стасюк В.М. - Луцьк: РВВ ЛНТУ, 2011. – 288 с.

 Зеркалов Д.В.та ін. Цивільний захист. [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Д. В. Зеркалов,   Ю. В. Міхеєв, Н. А Праховник, О. В. Землянська. – К.: НТУУ «КПІ». 2014. – 234 с.

Войналович О. В. Працеохоронні засади  у схемах, таблицях і графіках

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ

 Розслідування нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві: [Електронний ресурс] : Навч. посібник/ Филипчук В. Л., Ткачук К. Н., Пєчніков О. С., Шаталов О. С., Зеркалов Д. В., Кухнюк О. М. – Електрон. дані. – К. : Основа, 2016. -304 c. 

•  Безпека життєдіяльності. Навчальні програма і посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття 
• Основи охорони праці. Навчальні програма і посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття
• Охорона праці в галузі. Навчальні програма і посібник. Лекції. Контрольні роботи. Практичні заняття
•  НТУУ "КПІ". Безпека життєдіяльності. Основи охорони праці. Охорона праці в галузі. Цивільний захист. Екологія. Енергетика
• Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с. - pdf=2,8 Mb
• Зеркалов Д.В. Охорона праці в галузі: Загальні вимоги. Навчальний посібник. – К.: «Основа». 2011. – 551 с. -.doc=7 Mb

• Кафедра охорони працi, промислової та цивільної безпеки  Інституту
енергозбереження та енергоменеджменту (ОППЦБ) 
 
•  Відділ охорони праці НТУУ "КПІ"
Зеркалов Д. В. Безпека праці. [Електронний ресурс] : Монографія. – К.: «Основа». 2012 . – 637 с.
Зеркалов Д. В. Безопасность труда. (Электронный ресурс) Монография. – К.: Основа, 2012.
Зеркалов Д. В. Общественная безопасность. (Электронный ресурс) Монография. – К.: Основа, 2012.
Зеркалов Д. В. Социальная безопасность. (Электронный ресурс) Монография. –  К.: Основа, 2012.

Зеркалов Д. В. Экологическая  безопасность. (Электронный ресурс) Монография. –  К.: Основа, 2012.
Зеркалов Д. В. Энергетическая безопасность. (Электронный ресурс) Монография. – К.: Основа, 2012, 911 с.-11,6 Мб
Зеркалов Д. В. Екологічна безпека та охорона довкілля. (Електронний ресурс) Монографія. –  К.: Основа, 2012.
Зеркалов Д. В. Енергозбереження в Україні. (Електронний ресурс) Монографія. –  К.: Основа, 2012.
Зеркалов Д.В., Луц Т. Е. Промышленная безопасность. ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие. В трех книгах. Кн. 3.— К.: Основа, 2012. – 240 с. 

 Зеркалов Д. В., Ткачук К. Н., Ткачук К. К.  Інженерна екологія: проблеми, моніторинг, управління. (Електронне видання)  Монографія. -К.: Основа, 2011. -580 с.
Зеркалов Д. В.  Экологическая безопасность. [Электронное издание]  Монография – К.: Основа, 2011 – 506 с._ .pdf- 2,2Мб 
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів. с. 1-241-3,1Мб 
Інженерні рішення з охорони праці при розробці дипломних проектів. с. 242-480-4,4Мб 
Безопасность труда: ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие / Составители: Зеркалов Д.В., Шульга Ю. И., Ткачук К. Н., Полукаров А. И., Ткачук К. К.; Под ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2011. с.1-437. 
Безопасность труда: ССБТ. (Электронный ресурс) Справочное пособие / Составители: Зеркалов Д.В., Шульга Ю. И., Ткачук К. Н., Полукаров А. И., Ткачук К. К.; Под ред. Д. В. Зеркалова. — К.: Основа, 2011. с.437-1067. 5,9 Мб 
Зеркалов Д. В., Полукаров Ю. О. БЕЗПЕКА праці в медичних закладах. (Електронний ресурс) Монографія. К.: Основа, 2011 -pdf-2,9 Мб 
Зеркалов Д.В. Безопасность труда в сфере охраны здоровья (Электронный ресурс) Монография. К.: Основа. 2011. – 598 с. -2,3 Мб.pdf
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2011. -.pdf=2,1Мб
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2011. -doc=4,3Мб 
Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Організація та управління безпекою життєдіяльності. 
(Електронний ресурс)  Навч. посіб. — К.: Основа, 2011. – 236 с.-.doc 
Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Організація та управління безпекою життєдіяльності. 
(Електронний ресурс)  Навч. посіб. — К.: Основа, 2011. – 236 с.-.pdf 
Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. 
(Електронний ресурс)  Навчальний посібник. — К.: Основа, 2011.— 168 с.-.pdf
Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА праці в медичних закладах (Електронний ресурс) Довідковий посібник.  – К.: «Основа». 2011. – 695 с.- 6,3 Мб .doc 
Зеркалов Д.В. Экономическая безопасность [Электронный ресурс] Монография.  Д. В. Зеркалов. – К.: Основа, 2011. – 34,5  а.л.

•  Відеоінструкції НТУУ «КПІ». Відео і Фото матеріали. Куточок психофізіологічного розвантаження 
• Охорона праці Національнального технічного університету України "КПІ"

Посилання на сайт НТУУ "КПІ":   Інструкциії з ОП • Перша допомога • Куток ОП Інструктажі з ОП

 

• Самые влиятельные люди мира

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии