Лекції

Тема 1+2. Міжнародні норми і законодавство України в галузі охорони праці Охорона праці в галузі.
Лекція №1 Текст до лекції №1 + №2
Тема 3. Система управління охороною праці в організації Охорона праці в галузі.
Лекція №3 Текст до лекції №3
Тема 4. Травматизм та професійні захворювання в галузі. Розслідування нещасних випадків Охорона праці в галузі.
Лекція №4 Текст до лекції №4
Тема 5. Спеціальні розділи охорони праці в галузі професійної діяльності, актуальні проблеми в наукових дослідженнях Охорона праці в галузі.
Лекція №5 Текст до лекції №5 Тема 6. Актуальні проблеми охорони праці. Основні заходи пожежної профілактики на галузевих об’єктах Охорона праці в галузі. Лекція №6 Текст до лекції №6
Тема 7. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Соціальне страхування від нещасного випадку та професійного захворювання на виробництві Охорона праці в галузі. Лекція №7 Текст до лекції №7

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии