Кабинет МИХЕЕВА ЮРИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА. Учебно-методические материалы

 На главную страницу КАМПУСа 

Національна доповідь про стан техногенної та природної безпеки в Україні 

 • ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА НОРМАТИВНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ» ДЛЯ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ для всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ  з дисципліни   Цивільний захист для студентів напряму підготовки спеціальностей  за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»
ЕТАЛОНИ ВІДПОВІДЕЙ  НА КОНТРОЛЬНІ ЗАВДАННЯ для студентів напряму підготовки (спеціальності) всех спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «спеціаліст», «магістр»

Нормативно-довідкові матеріали  з дисципліни  «Цивільний захист»

 ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ.

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ЗА окр. «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» заочної форми навчання

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ ДЛЯ СТУДЕНТІВ УСІХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНИХ РІВНІВ  «СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» денної форми навчання

ЛЕКЦІЇ Для студентів, що навчаються по програмі «спеціаліст», «магістр» 
Лекція 1. Державна політика у сфері цивільного захисту України в умовах надзвичайних ситуацій  в формате Word •  в формате pdf 
Лекція 2. Надзвичайні ситуації та їх наслідки  в формате Word  • в формате pdf 
Лекція 3. Надзвичайні ситуації при застосуванні бойових засобів  в формате Word  в формате pdf 
Лекція 4. Захист населення в надзвичайних ситуаціях  в формате Word  в формате pdf 
Лекція 5 Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій техногенного характеру  в формате Word  в формате pdf

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ  до практичних занять  для студентів усіх спеціальностей  освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст», магістр»
Практичне заняття №1 по темі 3:  „Прогнозування та оцінювання наслідків проявлення небезпек під час аварії на вибухонебезпечному об’єкті”  • Зразок звіту №1 •  • Зразок звіту №2 • 
Практичне заняття № 2 по темі 3: «Прогнозування та оцінювання радіаційної обстановки під час аварії на радіаційно- небезпечному об’єкті»
 
• Зразок звіту №1 •  Зразок звіту №2 • 
Практичне заняття №3 по темі 3: "Прогнозування та оцінювання хімічної обстановки підчас аварії на хімічно небезпечних об’єктах і  транспорті"
• Зразок звіту №1 •  Зразок звіту №2 •  
Практичне заняття №4 по темі 5: Оцінювання стійкості роботи промислового об’єкта
  • Зразок звіту №1 •
 Зразок звіту №2 • 

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии