Безпека життєдіяльності

К началу Безпека життєдіяльності Охорона праці в галузі Цивільний захист Основи охорони праці

ТИПОВА НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА нормативної дисципліни «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» для вищих навчальних закладів всіх спеціальностей за освітньо-кваліфікаційними рівнями «молодший спеціаліст», «бакалавр» -.doc
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА ДИСЦИПЛІНИ «БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ» (безпека життєдіяльності, охорона праці) для підготовки бакалаврів всіх спеціальностей за напрямом 0501 «Економіка і підприємництво»-.doc

ЛЕКЦІЇФакультет менеджменту та маркетингу - ФММ
Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Конспект лекцій. -.doc
Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ. Конспект лекцій. - .pdf
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2011. -.pdf=2,1Мб
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2011. -doc=4,3Мб
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2001
Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Організація та управління безпекою життєдіяльності. Навч. посіб. — К.: Основа, 2011. – 236 с.-.doc
Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Організація та управління безпекою життєдіяльності. Навч. посіб. — К.: Основа, 2011. – 236 с.-.pdf
Зеркалов Д. В. Безпека життєдіяльності. Словник-довідник. Навчальний посібник. — К.: Основа, 2011.— 168 с.-.pdf
Зеркалов Д. В. БЕЗПЕКА праці в медичних закладах.- 6,3 Мб .doc

БЖД. Індивідуальне завдання №1
ПРАКТИЧНІ ЗАНЯТТЯ З «БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ»
Практична робота 1: «Психічні властивості і процеси особистості»
Практична робота 2: «Здоров'я і механізми його підтримки»
Практична робота 3: «Вплив факторів соціального середовища на людину»
Практична робота 4: «Стани втоми і стресу»
Практична робота 5: «Ергономічна оцінка робочого місця»
Практична робота 6: «Працездатність людини»
Практична робота 7: «Професійний відбір і професійна орієнтація»
Практична робота 8: «Аналіз ризику виникнення небезпеки»
Практична робота 9: «Загальні принципи надання першої долікарської допомоги постраждалим»

ТЕМИ ДЛЯ РЕФЕРАТІВ, КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ ТА ДОПОВІДЕЙ

КОНТРОЛЬНІ РОБОТИ - РЕФЕРАТИ

Словник основних термінів і понять з безпеки життєдіяльності

ЛІТЕРАТУРА
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2011
Зеркалов Д. В. Навчальний посібник «Безпека життєдіяльності»-2001
Зеркалов Д.В., Полукаров Ю. О. Навчальний посібник "ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ БЕЗПЕКОЮ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ"
Навчальний посібник. Безпека життєдіяльності. Вступ.
Навчальний посібник. Безпека життєдіяльності-ч1.
Навчальний посібник. Безпека життєдіяльності-ч2.
Навчальний посібник. Безпека життєдіяльності-ч3.
Навчальний посібник. Безпека життєдіяльності-ч4.

МАТЕРИАЛ ПО ТЕМЕ
Все книги Зеркалова здесь Дегенерация и дегенераты : хрестоматия / Д. В. Зеркалов
Зеркалов Д. В. РЕЙДЕРСТВО. Монография.pdf
Зеркалов Д.В. Экономическая безопасность. Монография. – К.: Основа, 2011. – 586 с. -pdf =4,3 Мб
ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - 1 часть
ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - 2 ЧАСТЬ
ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - 3 ЧАСТЬ
ФИЛОСОФИЯ БЕЗОПАСНОСТИ - 4 ЧАСТЬ
Безопасность в лесу.VOB
31.03.11 Безопасность населения - главная задача
Информационный террор 3. ВИС
первая медицинская помощь 1.avi
Продовольственная безопасность стран СНГ
Тема 02 - Классификация ЧС_часть_1.mpg
Тема 05 - ЧС социального характера_часть_1.mpg
Тема 08 - Продовольственная безопасность.mpg
Тема 09 Общественная опасность экстремизма Виды терактов и способы их осуществления
Техника безопасности
Учебный фильм по охране труда
Вводный инструктаж по охране труда
Эксплуатация електроустановок
Проведение работ на высоте

 

Преступления власти

Права человека 

Справочник

Страны. Мир в цифрах. Адреса.
Статистика.
Посольства

Секреты политики

Статьи. Доклады. Комментарии